CARİ HESAP ANALİSTİ

Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır.

CARİ HESAP ANALİSTİ

CARİ HESAP ANALİSTİ

CARİ HESAP ANALİSTİ

CARİ HESAP ANALİSTİ

Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç tanımasa bile form üzerinde ki verilerden faydalanarak cari hesap hakkında yeterli kanaat edinebilir. Seçmiş olduğunuz cari hesabı Müşteri (alıcı) ya da Tedarikçi (satıcı) olarak değerlendirebilirsiniz.

 Cari hesap analisti widget ini ekledikten sonra genişlet butona basarak formu açabilirsiniz. İhtiyacınız olmadığı zamanlarda daralt butonuna basarak formu minimize edebilirsiniz. Böylece ekranınızdan alan kazanmış olursunuz. Cariler butonuna basarak cari hesap browserini açabilirsiniz. Açılan browseri ekranın sol köşesine alıp analiz etmek istediği cari hesabı seçersiniz. Cari hesap browserini kapatmanıza gerek kalmadan cariler arasında gezinerek aynı anda ilgili carinin analizini görebilirsiniz. Formun altındaki dönem seçeneğinden ilgili cariyi geçmiş dönemler için analiz edebilirsiniz.

Müşteri işaretli ise seçili olan cariyi formdaki tüm sekmelerde müşteri (alıcı) olarak değerlendirir. Tedarikçi işaretli ise seçili olan cariyi formdaki tüm sekmelerde tedarikçi (satıca) olarak değerlendirir. Cari hesap browserinde seçmiş olduğunuz carinin müşteri mi yoksa tedarikçi mi olduğunu sistem bazı kriterlere göre tahmin eder. Ancak isterseniz bu seçimi değiştirebilirsiniz.

 

Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

 

 

İlgili cari de Müşteri seçili ise Genel Bilgiler sekmesinde Aylık Cirolar alanında seçili olan cariye yapılan satışları ve bu cariden yapılmış olan tahsilatları aylık olarak görebilirsiniz.

 Satışlar sütununda;

 Toptan Satış Faturaları, Perakende Satış Faturaları, Verilen Hizmet Faturaları aylık bazda toplanıp ilgili ayda yapılan Toptan Satış İade Faturaları ve Perakende Satış İade Faturaları düşülerek gösterilir.

 Tahsilatlar sütununda;

 

Nakit Tahsilat, Gelen Havale-Eftler, Çek Senet Girişleri, Kredi Kartı Fişleri, Bankadan Verilen Hizmet Faturaları, Kasadan İşlenmiş Satış Faturaları aylık bazda toplanıp ilgili ayda yapılan Kredi Kartı İade Fişleri düşülerek gösterilir.

 


 

 


 

 

İlgili Caride Tedarikçi seçili ise Satışlar sütunu Alımlar olarak değişir ve bu cariden yapılmış olan alımlar aylık bazda listelenir. Tahsilatlar sütunu ise Ödemeler olarak değişir ve bu cariye yapılmış olan ödemeler aylık bazda listelenir.

Alımlar sütununda;

Satınalma Faturaları, Alınan Hizmet Faturaları aylık bazda toplanıp ilgili ayda yapılan Satınalma İade Faturaları düşülerek gösterilir.

Ödemeler sütununda;

Nakit Ödemeler, Gönderilen Havale-Eftler, Çek – Senet Çıkışları, Firma Kredi Kartı Fişleri Bankadan Alınan Hizmet Faturaları, Kasadan İşlenmiş Satınalma Faturaları aylık bazda toplanıp ilgili ayda yapılan Firma Kredi Kartı İade Fişleri düşülerek gösterilir.

 

Her İki sütunda da mausun imlecini tutarın üzerinde beklettiğimizde ilgili tutarın dağılımını görebilirsiniz.

 


 

 


 

 


 

 

İlgili cari de Müşteri

 seçili ise bu cariden alınmış olan tüm çek ve senetleri listeler. Ciroda olan çeklerin vadesi bu günden eski ise Tahsil Edilmiş olarak kabul edilir.

 İlgili cari Tedarikçi olarak seçili ise bu cariye çıkılmış tüm çek ve senetler listelenir.

 Bu alandan faydalanarak cari hesabın çek riski kolayca analiz edilebilir.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

İlgili cari Müşteri olarak seçili ise bu cariden yapılmış nakit, havale ve kredi kartı toplamları listelenir.

 

İlgili cari Tedarikçi olarak seçili ise bu cariye yapılmış olan nakit, havale ve firma kredi kartı ödeme toplamları listelenir.

 

İlgili carinin toplam borcu, alacağı ve son hesap bakiyesi bu alanda görülebilir.


 


 

 

 

 

Kapamaya Göre Ortalama Vade;

 

İlgili cari Müşteri olarak seçilmiş ise, cari hesabın daha önceden yapmış olduğu ödemelerin gecikmesine göre ya da erken ödeme oranına göre açık hesabın ortalama vadesini geri ve ya ileri çeker. Buradaki örnekte açık hesabın ortalama vadesi 21.05.2016 dır. Bugünün 22.12.2015 olduğunu var sayarsak açık hesabın vadesine 151 gün kaldığını görebiliriz. Ancak cari hesabın daha önceki ödemelerinde ortalama 2,58 günlük bir gecikme olduğundan dolayı kapamaya göre ortalama vade hesaplanırken bu gecikme dikkate alınarak kalan bakiyenin ortalama vadesi 11.05.2016 olarak hesaplanmıştır. Müşterilere vade farkı faturası kesilmiyor ise tahsilatlarda Kapamaya göre ortalama vade kullanılarak müşterinin ödemelerinde yapmış olduğu gecikmelerden kaynaklanacak zarar giderileblir. Müşteriden çek talep ederken açık hesabın ortalama vadesine göre değil de kapamaya göre ortalama vade tarihi dikkate alınır ise ilgili çek girildiğinde carinin ortalama gecikmesi sıfırlanmış olur.

 

İlgili cari Tedarikçi olarak seçilmiş ise, cari hesaba daha önceden yapmış olduğumuz ödemelerin gecikmesine ya da erken ödeme oranına göre açık hesabın ortalama vadesini geri ve ya ileri çeker.

 

 

Açık hesabın ortalama vadesi;

 Kapatılmamış olan kayıtların ortalama vadesini gösterir.

 Vadesi geçmiş bakiye;

 Cari hesap browserinden bir cari seçtiğiniz anda sistem otomatik olarak FIFO borç kapama hesaplar. İlgili cari Müşteri olarak seçilmiş ise, kapatılmamış borçların tutarı burada görülebilir. Yukarıdaki örneğimizde cari hesabın 14.450,45 TL borcu olduğu halde vadesi geçmiş bakiyesinin olmadığını görebiliriz.

 İlgili cari Tedarikçi olarak seçilmiş ise kapatılmamış alacaklar hesaplanır.

 

Kapalı İşlemler;

 İlgili cari Müşteri olarak seçilmiş ise, FIFO borç kapama hesaplamasına göre cari hesabın yapmış olduğu ödemelerde (alacak kayıtlarının tümü) ortalama gecikme gününü gösterir. Yukarıdaki örneğimizde cari hesap 54.622,81 TL ödeme yapmış ve bu ödemelerinde ortalama 2,58 gün gecikmiştir. Pozitif gün sayısı gecikmeyi negatif gün sayısı ise erken ödemeyi gösterir.

 İlgili cari Tedarikçi olarak seçilmiş ise kapatılmış borç kayıtları hesaplanır. Pozitif gün sayısı erken ödeme, negatif gün sayısı ise geç ödeme yapıldığını gösterir.

 

Açık İşlemler;

 İlgili cari Müşteri olarak seçilmiş ise, FIFO borç kapama hesaplamasına göre kapatılmamış borç kayıtlarının ortalama gecikmesini gösterir. Yukarıdaki örneğimizde cari hesabın 14.450,45 TL kapatılmamış borcu olduğunu ancak ortalama vadesine daha 151 gün kaldığını görebiliyoruz. Pozitif gün sayısı gecikmeyi negatif gün sayısı ise henüz vadesinin gelmediğini gösterir.

 İlgili cari Tedarikçi olarak seçilmiş ise, kapatılmamış alacak kayıtlarının ortalama gecikmesini gösterir. Pozitif gün sayısı henüz vadesinin gelmediğini, negatif gün sayısı ise gecikmeyi gösterir.

 

Borçlandırma Vade Ortalaması;

 Cari hesabın borç kayıtlarının (satış faturası vb.) ortalama vadesini gösterir.

 

Alacaklandırma Vade Ortalaması;

 Cari hesabın alacak kayıtlarının (çek girişi, havale vb.) ortalama vadesini gösterir.

 

İşlem Toplamları Sekmesi

 Son Borç ve Alacak İşlemleri;

 

 Borç; ilgili cari hesaba yapılan son borç kaydının bilgilerini gösterir.

 Alacak; ilgili cari hesaba yapılan son alacak kaydının bilgilerini gösterir.

 İşlem Toplamları;

 

 Cari hesabın tüm işlem türlerinin döviz bazında gruplama yaparak toplamlarını listeler. Miktar alanında satırdaki işlem ve döviz türünden kaç kayıt olduğunun sayısını gösterir. Listenin üstündeki bardan aylık toplamları alabilirsiniz. Barı hangi ayın üstünde bırakırsanız o aya kadar olan toplamları listeler.

Dövizli Bakiyeler;

 

 

Cari hesabın döviz bazlı işlem toplamlarını verir. Döviz sütunundaki BAKİYE satırı yerel para birimine göre toplamları gösterir. Listenin üstündeki bardan aylık toplamları alabilirsiniz. Barı hangi ayın üstünde bırakırsanız o ay sonu itibariyle borç toplamı, alacak toplamı ve bakiyeyi gösterir.
 

Bekleyen Siparişler

Bekleyen siparişler tablosunda

Tarih: Sipariş tarihi

Fiş No: Sipariş fiş numarası

Statü: Siparişin Statüsü

Tür: ML Malzeme, HZ Hizmet

Kart: Malzeme ya da hizmet kartı açıklaması

Miktar: Sipariş miktarı

Birim: Sipariş satırındaki miktarın birimi

Tutar: Ürün ve ya hizmet tutarı

Karşılanan: Sipariş satırında karşılanan miktar

Gecikme: Kısmi karşılama yapılmış ise sipariş tarihi ile karşılama tarihi arasındaki gün

Bekleme: Sipariş tarihinden bugüne kadar geçen gün


Cirodaki Konum

 

 

İlgili cari hesabın firmanın toplam cirosunda ki konumu tespit edilir.

 

Cari hesap kriterlerinde cari kod yazarken ile başlar, içerir ve ya ile biter şeklinde tanımlama yapılabilir. Örneğin soldaki örneğimizde 120 ile başlayan cariler değerlendirilmektedir.

 

 

 

Buradaki örneğimizde cari hesap kodunda “.34.” içeren cariler değerlendirilmektedir. İstenirse cari kodla beraber diğer alanlarda kullanılabilir. Ya da sadece diğer alanlardan biri de kullanılabilir.

 


 

 

 

Cari hesap kriterleri grubundaki alanlarda yazılı olanlara ve Malzeme, Hizmet, Sabit Kıymet satışlarına göre firmanın toplam cirosu tespit edilir. İstenirse sadece malzeme ve ya sadece hizmet satışlarının cirosuna göre de değerlendirme yapılabilir. Cari hesaplar için değerlendirme yapılırken kullanıcının cari hesap yetki kodları kontrol edilir. İlgili kullanıcının görme yetkisi olmayan cariler hesaplama dışı tutulur ve listelenmez.

Hesapla butonuna basıldıktan sonra en büyük ciroyu yapan cari ilk sırayı alarak azalan sıralama ile listelenir. ORAN alanın en büyük ciroyu yapan cariden başlayıp kümülatif toplanarak cironun yüzde yüzüne ulaşana kadar listelenir.

Yukarıdaki örneğimizde 120.35.0002 kodlu cari hesabın sıralamada en büyük 6 inci ciroyu yapan cari olduğu gözükmektedir. Bu 6 cari seçili kriterlere göre tüm cironun yüzde 32 sini oluşturuyor. Buda ilgili carinin ciro konum barında 32 inci sırada olduğunu göstermektedir.

 

Ciro Oran barı yukarı doğru kaydırıldığında örneğin 50 yapıldığında sağ taraftaki liste de seçili kriterlere göre cironun ilk yüzde 50 sini oluşturan cariler listelenir.

Cari hesap browserinden yen bir cari seçildiğinde bu hesaplamalar otomatik olarak yapılır. Hesapla butonuna basmaya gerek yoktur. Sadece cari hesap kriterlerinde yeni bir değişiklik yapılır ise o zaman hesapla butonuna basmak gerekir.

 


 

Sıra: Carinin ciro sıralamasında en büyük ciroyu yapan kaçıncı cari olduğunu gösterir.

 Ciro: İlgili carinin yapmış olduğu ciro tutarı.

 Toplam Cari Sayısı: Seçili kriterlere göre satışı ya da iade hareketi olan toplam cari sayısı.

 Toplam Ciro tutarı: Seçili kriterlere göre toplam ciro tutarı
 

 

Cari hesapları cirodaki konumlarına göre sınıflandırılır.

 A sınıfı: Cironun ilk yüzde 10 unu oluşturan cariler.

 B sınıfı: Cironun ilk yüzde 50 sini oluşturan cariler (yüzde 11 ile 50 arası)

 C sınıfı: Cironun ilk yüzde 80 ini oluşturan cariler (yüzde 51 ile 80 arası)

 D sınıfı: Cironun yüzde 80 inden sonraki cariler (yüzde 81 ile 100 arası)

 Her sınıfın karşısında seçili kriterlere göre kaç cari olduğunu görebilirsiniz.

 


 

 Yukarıdaki örneğimizde en büyük ciroyu yapan cariden başlayarak

 Cironun yüzde 10 unu 2 tane cari (A sınıfı cariler)

 Cironun yüzde 50 sini 12 tane cari (B sınıfı cariler 10 + 2)

 Cironun yüzde 80 ini 37 tane cari (C sınıfı cariler 10 + 2 + 25)

 Cironun tamamını da 278 carinin oluşturduğunu görebiliyoruz. (D sınıfı cariler 10 + 2 + 25 + 241)

 Cari hesap browserinden yeni bir cari seçildiği anda ilgili carinin hangi sınıfa girdiği hesaplanır ve bu sınıf farklı renkte gösterilir.

 Tedarikçi seçeneği işaretli ise cari hesap kriterlerine göre alım cirosu hesaplanır.

 
Kategoriler

İşletmenize özel çözümlerimiz için bizimle iletişime geçin